Aktuellt

Ordinarie Föreningsstämma 2024

Av: Ingrid, maj 9, 2024

Måndagen den 13 Maj klockan 18:00
Plats PK2 kök Vendevägen 85 A
Kaffe med kaka serveras från 17:30

Läs mer

Lösenordsskyddade sidor

Av: Styrelsen, april 15, 2024

Ni använder den aktuella portkoden för att låsa upp lösenordsskyddade sidor på hemsidan. Inget användarnamn behövs.

Läs mer

Förebygg inbrott och obehöriga i garaget

Av: Styrelsen, mars 19, 2023

Var uppmärksam vid in och utfart att inte någon obehörig passerar in.

Läs mer