Brandförsvaret

Våra hus har inspekterats av Räddningsverket och och vårt brandskydd har godkännts. Det har bl.a. inneburit att vi har åtgärdat rökluckor och provtryckt stigarledningar i båda husen. Det finns dock vissa saker vi vill påpeka att samtliga medlemmar är observanta på och dessa är följande:

Brandvarnare

Enligt våra stadgar skall varje lägenhet vara utrustade med brandvarnare. Det är varje medlems skyldighet att se till att dessa fungerar och vi rekommenderar att man använder sig av brandvarnare med ett 10-årigt batteri, som inte är utbytbart och att man kontrollerar att brandvarnarna fungerar minst en gång i månaden.

Brandsläckare & brandfilt

Vi rekommenderar också att varje lägenhet utrustas med en pulversläckare på minst 6 kg samt en brandfilt. Vi har tillställt samtliga medlemmar en viktig information från Räddningsverket som vi vill att ni studerar. Ni kan också gå in på www.raddningsverket.se för ytterligare information om hur man kan skydda sitt hem. Föreningen håller kontinerlig kontakt med Räddningsverket och har ofta informationsmöten med Räddningsverket då samtliga medlemmar inbjuds deltaga.

Brandfarlig vara

Brandfarliga varor får ej förvaras i källare eller vindsförråd.