Trivselregler

Trivselregler i Brf Timmerhuggaren

För vår gemensamma trivsel har vi ordningsregler. Vi ska vara aktsamma om och vårda föreningens egendom.

Renovering
Tider:
Störande arbeten får endast utföras:
Måndag-Torsdag 8-18 samt fredag 8-16 och sista lördagen i månaden 10-16.
Inga störande arbeten får utföras övriga lördagar, söndagar, eller övriga helgdagar inkl. helgdagsaftnar. 

Kommunikation:
Berätta muntligen för grannar över och under lägenheten att renovering kommer att ske. Sätt gärna upp anslag i hissen.
Begränsa tiden för renovering med störande moment. Berätta för grannar i god tid med tider när det kommer utföras arbete med höga ljud särskilt i betong. Ljudet hörs i hela huset och påverkar boendemiljön. Kommunen har regler för höga ljud som påverkar boendemiljön.

Skrymmande föremål ska inte förvaras på lägenhetsplan. De är utrymningsväg för brand och får inte blockeras.

Akut skada anmäls omedelbart till styrelsen.

Säkerhet
– Kontrollera att dörren/port går igen/stängs efter in- och utpassering och går i lås.
– Lämna inte tvättstugan med öppna fönster eller olåst dörr.
– Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.
– Inte röka i allmänna utrymmen.

För den allmänna trivseln
– Undvik det som kan störa kringboende.
– Moderna platt-tv med högtalare på väggen kan vara störande mot granne.
–  Undvik störande vattentappning eller bad mellan kl. 23.00 – 06.00.
– Var sparsam med varmvattenförbrukningen.
– Balkongen får inte användas för grillning.
­-  Placera blomlådor innanför balkongräcket.
–  Matning av fåglar och djur är inte tillåten inom fastigheten eller området.

Cyklar: Förvaras i cykelrummet eller i cykelstället.
Mopeder:  Förvaras i garage 
Gästparkering: Endast bilar som tillhör gäster får ställas där.
Biltransporter på gården:  Får inte köras på gården utan tillstånd.
Källsortering:  Det är allas ansvar att sortera vårt avfall.
Parabolantenn: Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.
Ohyra: Om du upptäcker ohyra i lägenheten gör felanmälan.
Husdjur: Danderyds kommun har en lokal hälsovårdsordning gällande katter och hundar.