Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande

Anders Olofson
070-723 84 93
anders.olofson@timmerhuggaren.se

Kassör

Göran Sundeman/vice ordförande 
070-536 13 07 
goran.sundeman@timmerhuggaren.se


Sekreterare

Ingrid Blomstergren
073-720 56 34
ingrid.blomstergren@timmerhuggaren.se

Ledamot

Shafira Lönn
070-9813256
shafira.lonn@timmerhuggaren.se

Ledamot

Johan Kihl
070-6150715
johan.kihl@timmerhuggaren.se


Suppleant

Pieter Ekdahl
070-4411916
pieter.ekdahl@timmerhuggaren.se

Suppleant

Anna Sjöblom
070-464 50 93
anna.sjoblom@timmerhuggaren.se


Felanmälan

Felanmälan till styrelsen görs i första hand skriftligt.
Via mail: info@timmerhuggaren.se
Alternativt brev i föreningens brevlåda.

Akuta felanmälningar görs per telefon till styrelsen


Hitta hit: