Ordinarie Föreningsstämma 2024

Måndagen den 13 Maj klockan 18:00
Plats PK2 kök Vendevägen 85 A
Kaffe med kaka serveras från 17:30

Av: Ingrid, maj 9, 2024
Tillbaka