Avfallshantering

Sophantering och källsortering i Brf Timmerhuggaren


Behållare för WELLPAPP, FLASKOR, SMÅEL, BATTERIER, LAMPOR
1 behållare för TIDNINGAR, KATALOGER och SKRIVPAPPER
4 behållare för HUSHÅLLSSOPOR
2 behållare för PLASTFÖRPACKNINGAR 
1 behållare för METALLFÖRPACKNINGAR 
2 behållare för PAPPERSFÖRPACKNINGAR
2 behållare för MINDRE GROVSOPOR 
3 tunnor för MATAVFALL

På gården finns en anläggning för KOMPOST.
För möbler har vi ingen hantering inom Brf Timmerhuggaren. 


Tips:
HUSHÅLLSSOPOR – är hushållsavfall som inte är förpackning men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i en soppåse, t ex kuvert, kladdigt hushållspapper mm

WELLPAPP – är korrugerad papp. Tryck ihop så mycket det går.

FÖRPACKNINGAR – är allt material som används för att omsluta, skydda en vara tills det att den konsumerats eller är förbrukad.Sortera utifrån materialet: Flaskor (färgade och ofärgade), plast, metall och papper. Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig. Tryck ihop så mycket det går.

MATAVFALL – är matrester, tillagade och råa som slängs i bruna papperspåsen.

GROVAVFALL, mindre – är avfall som får plats i de kärl som avsetts för detta.

GROVAVFALL, större -är avfall som är för tungt eller för stort för att läggas i kärlet och ska lämnas till återvinningscentralen
.
FARLIGT AVFALL – får inte hällas i avloppet eller slängas i soppåsen utan lämnas in för säkert omhändertagande till återvinningscentralen. Alternativt returkassen.

ÅTERVINNINGSCENTRAL – Hagby Återvinningscentral, Frestavägen 10, 187 70 Täby
ÅTERVINNINGSSTATION – Närmast infartsparkeringen utanför Mörbyskolan.
Tips! Ska du slänga saker som någon annan kan ha nytta av? Tänk på att du kan lämna det till Lions loppmarknad på Dalstigen 1 eller Röda Korset Kupan på Sätraängsvägen 4.


Hushållssopor som vi slänger vägs och föreningen debiteras ca 4,80 kr per kilo. Matavfall är det ingen kg-avgift. Om vi felaktigt lägger det som ska sorteras i hushållssopor kostar det mycket pengar och belastar miljön. Är kärlen fulla får man vänta till de töms med att lägga i. Större mängder av sopor får var och en ordna med själva.


Här kan du läsa mer på kommunens hemsida:
https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljö