Styrelsen

Brf Timmerhuggarens styrelse 2023/2024

Styrelsen består av 4 ordinarie ledamöter plus 2 suppleanter som sammanträder ca 10 gånger per år. Vi har olika ansvarsområden, har du idéer eller synpunkter kontakta oss gärna!
 info@timmerhuggaren.se


Ordförande Anders Olofson
Ledamot/vice ordförande Johan Kihl
Kassör Göran Sundeman
Sekreterare Ingrid Blomstergren
Suppleant Anna Sjöblom
Suppleant Pieter Ekdal