Renovering/underhåll av lägenhet

Regler för ändring i lägenhet

Varför får jag inte göra som jag vill i min lägenhet?

Se även våra stadgar

All renovering kräver styrelsens godkännande. Lämna in blanketten (finns under rubrik blanketter) och beskriv vad du ska göra. Vid frågor hör av er till styrelsen.

Vad får man inte göra:

  1. Ingrepp i en bärande konstruktion.
  2. Installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, eller vatten.
  3. Installation eller ändring av anordning för ventilation. (Köksventilen ska inte byggas in).
  4. Installation eller ändring som påverkar brandskyddet.
  5. Någon annan väsentlig förändring av lägenheten.
  6. Bilning i betong eller att ta bort sand ej tillåten vid golvbyte. I vissa fall behöver något golv istället höjas för att få en plan yta.

Vissa ändringar kräver att bygganmälan (se Plan och bygglagen) och måste göras hos kommunen minst tre veckor innan byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Sophantering och transporter:
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för sin egna sophantering. Byggsopor får ej finnas på våra gemensamma ytor eller i våra sopkärl. I vår egna sopstation är det bara dagligsopor som kan läggas. Gäller även el-avfall.
Transport från gården ska undvikas. I första hand tas varor/sopor från vägen till bommen eller via garaget. Vid behov av att köra in till porten kontaktas styrelsen i god tid innan via infolådan. På bommen finns viktangivelse för transporter.
Hissen behöver skyddas och den kan inte blockeras under längre tid. Låt alltid den ena hissen vara ledig. Vi har boende som ej klarar trappor.

Tider:
Störande arbeten får endast utföras:
Måndag-Torsdag 8-18 samt fredag 8-16 och sista lördagen i månaden 10-16.
Inga störande arbeten får utföras övriga lördagar, söndagar, eller övriga helgdagar inkl. aftnar/helgdagsaftnar. 

Kommunikation:
Berätta muntligen för grannar över och under lägenheten att renovering kommer att ske. Sätt gärna upp anslag i hissen.
Begränsa tiden för renovering med störande moment. Berätta för grannar i god tid med tider när det kommer utföras arbete med höga ljud särskilt i betong.  Ljudet hörs i hela huset och påverkar boendemiljön. Kommunen har regler för höga ljud t.ex. borrning som påverkar andras boendemiljö. Se stadgar 27§

Beakta de tider vi har för renovering.
Innan renovering startar lämna in blanketten för renovering till styrelsen för godkännande.
För ytterligare information samt blankett + stadgar se hemsidan.