Medlemsregister

Föreningen är skyldig att föra ett medlemsregister. Det innebär att nya medlemmar skall fylla i en blankett med de uppgifter som efterfrågas och att gamla medlemmar omgående meddelar förändringar i uppgifterna till sekreteraren. Vad som är speciellt viktigt är att ange kontaktpersoner som har tillgång till lägenhetsnycklar om något skulle inträffa i en lägenhet där ingen är hemma. Detta gäller speciellt om en vattenskada uppstår.

Det finns också möjlighet att lämna lägenhetsnycklar till styrelsen. Nycklarna skall då läggas i ett förseglat kuvert med namn och lägenhetsnummer. 

Blanketten för uppdatering av medlemsregister hittas under menyn Timmerhuggaren och Blanketter.