Ordningsregler

Ordningsregler för Brf Timmerhuggaren

Vi hänvisar till stadgarna.

Enligt föreningens stadgar föreligger skyldighet att ha en Brf-tilläggsförsäkring till hemförsäkringen.
Föreningen har tecknat en motsvarande försäkring till förmån för bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren svarar i förekommande fall för självrisk och kostnaden för åldersavdrag.”

Har du frågor kontakta gärna styrelsen.