Historik

Föreningens historik

Valåret 1982 lovade moderaterna i Danderyd att, om man fick majoritet, så skulle hyresgästerna som bodde i Danderydsbostäders fastigheter ges möjlighet att förvärva sina hus om tillräcklig anslutning fanns bland hyresgästerna. Fastigheterna skulle säljas till markandsvärde.

I början av 1983 tog Carl-Erik Jurdahl, numera bortgången, ett initiativ och kallade ett antal hyresgäster till möte för att bilda en interimsstyrelse, som skulle försöka förvärva fastigheten Mörbyleden 20-22 av Danderydsbostäder.

Först gällde att undersöka om det bland de 74 hyresgästerna fanns en majoritet (minst 66%) som önskade bli bostadsrättshavare. Efter några informationsmöten anslöt sig drygt 80% till förslaget och innan vi gick in i förhandlingar hade 99% anslutit sig till att man önskade förvärva fastigheten.

Nu började förhandlingarna med Danderydsbostäders styrelse. Förhandlingarna fördes från början i en mycket positiv anda. Bägge parter gjorde en fastighetsvärdering. Vår värdering slutade på 15,6 miljoner kronor och Danderydsbostäders på 19 miljoner kronor. Som vanligt i förhandlingar måste man enas någonstans i mitten. Efter det att föreningen erhållit mycket förmånliga villkor att erlägga köpeskillingen, undertecknades köpeavtalet den 29/3 1984. Köpeskillingen blev 17,9 miljoner kronor.

Detta innebar att Brf Timmerhuggaren ägde sin fastighet fr.o.m den 1 april 1984.

Köpet blev mycket uppmärksammat i massmedia. Enligt uppgift var det första gången en allmännyttig fastighet såldes till hyresgästerna. Kritiken var hård från en del politiska partier och inte minst från Hyresgästföreningen. Man menade att enda syftet med att förvärva fastigheten var att vi skulle göra kapitalvinster.

Vårt syfte med förvärvet var två, dels ville vi skapa kontroll över våra boendekostnader och dels ville vi påverka vår boendemiljö. Dessa två syften anser vi har uppfyllts. Att vi dessutom skapat en värdeökning ser vi som en extra bonus.

Vi hade en vision redan 1984 att vi skulle bli den bästa bostadsrättföreningen i Danderyd och vi tror att vi levt upp till detta, i varje fall säger en del medlemmar det!

Vi hoppas att våra nya medlemmar skall känna sig välkommna till Brf Timmerhuggaren.