Fastighetsservice

Styrelsen svarar i huvudsak för den ekonomiska och den tekniska förvaltningen. Det innebär att vi tecknat avtal med ett stort antal entreprenörer och företag om inre städning, el och VVS-arbeten o.s.v.

Om det uppstår något fel i lägenheten som ni behöver hjälp med skall alltid felanmälan göras. Meddela föreningen på info@timmerhuggaren.se alt lapp i föreningens låda.  Detta är förstahandsalternativet om ärendet inte är akut. Ni kommer som regel att inom kort få besked om när felet kommer att åtgärdas och vilken som skall svara för kostnaden, föreningen eller bostadrättsinnehavaren. 

Brf-innehavare har ansvar för att själv åtgärda läckande kranar och stopp i avloppet. Föreningen svarar inte för dessa kostnader.

Vid akutfall går det bra att kontakta styrelsen. 
Vid icke akuta ärenden är förstahandsvalet att lägga ett meddelande per mail eller i föreningens brevlåda i våra entreer.


Blanketten för felanmälan hittas även under menyn Timmerhuggaren och Blanketter.