Garage/gästparkering

Information om vårt garage och gästparkering


Kontakta Göran Sundeman för garageplats
Telnr: 070/536 13 07
E-post: goran.sundeman@timmerhuggaren.se

På den hyrda garageplatsen får ingen avställning av saker ske pga brandregler. Vi tillåter ej laddning av bilbatterier längre tid än 24 timmar. Elbilar får ej laddas i garaget via elkontakterna.

För information om garagenycklar se fliken för medlemmar under styrelsens ansvarsfördelning.

För besök och gäster finns gästparkering.
Vardagar  erfordras särskilt P-tillstånd. Se skylt om tidsangivelse.
Övrig tid fri parkering vid besök i BRf Timmerhuggaren. Har ni gäster som behöver besöka er längre tid ta kontakt med styrelsen för att ev. kunna hyra plats i garaget.

Varje medlem har två p-tillstånd att använda till gäster. Parkeringstillståndet får inte användas för annat ändamål än besök i huset. Nytt parkeringstillstånd som förkommer lämnas ut mot kostnad av 500kr.
Vid frågor kontakt styrelsen via mail.


Vi får gemensamt hjälpa till att informera om besökande till grannfastigheter parkerar ”fel”.