Trädgårds samt Trivselgrupp

Vi söker de som vill vara med och engagera sig i en Trivselgrupp samt en Trädgårdsgrupp.
Anmälan till info@timmerhuggaren.se

Vad gör en trivselgrupp:
Planerar och anordnar gemensamma aktiviteter i föreningen.
Får alla medlemmar som vill möjlighet att hjälpa till.

Vad gör en trädgårdsgrupp:
Planerar, sköter om och arrangerar för skötsel av gården och utemiljön.
Får alla medlemmar som vill möjlighet att hjälpa till.

Av: Styrelsen, mars 19, 2023
Tillbaka