TV och Bredband

Bredband- öppet stadsnät( vi kan själva välja leverantör)
www.stockholmbrf.zmarket.se


Våren 2009 togs vårt nya bredband i drift. Till samtliga lägenheter och lokaler finns fiber framdragen.I det vita skåpet i hallen finns en fiberkonverterare som omvandlar fibersignalen (som är ljus) till elektrisk som sedan distribueras till datauttagen i de rum som medlemmen själv har valt

All utrustning fram till och med fiberkonverten (vita skåpet i hallen) är föreningens egendom och får inte tas bort eller förändras utan styrelsens skriftliga medgivande.

TV

Ett grundutbud för TV distribueras genom bredbandet. För närvarande består detta av kanalerna SVT1, SVT2, TV3, TV4, TV5,TV6,TV7, TV8,TV9,TV10. Barnkanalen/Kunskapskanalen och SVT24.
Info om kanalernas innehåll och Viasats kanalplatser:  se länk   

För att du skall kunna se dessa kanaler behövs en box för varje TV. En box tillhandahålls av föreningen.

Önskar du dessa kanaler till flera TV-apparater kontakta Viasat som kan hjälpa dig med ytterligare boxar för detta grundutbud mot avgift.

Den box föreningen tillhandahåller kostnadsfritt tillhör lägenheten och får inte tas med vid flytt eller kastas även om den inte används.

För ytterligare TV-kanaler, telefoni och Internet hänvisar vi till www.stockholmbrf.zmarket.se där du finner de leverantörer som kan tillhandahålla tjänster i vårt nät via vår samarbetspartner Zitius.

Till varje lägenhet finns det två lägenhetsnummer. I samband med installation av internet har företagen använt det nummer som är från 1-74. (samma som anges i tvättstugan för varje lägenhet och finns på hyresavin)
Vid felanmälan eller kontakt angående tv och internet är det viktigt att ange detta nummer för att företaget ska hitta rätt anslutning.
Styrelsen föreslår att ni noterar numret i skåpet där fiberanslutningen finns.