Trivselregler

Nedan finns föreningens ordningsregler. Det är dock ett par regler som vi speciellt vill uppmana till att de efterlevs.

Respektera att störande arbeten i lägenheten endast får förekomma måndag - fredag 08.00 - 17.00. Inga störande arbeten får förekomma lördagar, söndagar och övriga helgdagar.

Det är icke tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller andra skrymmande föremål i entré- eller lägenhetsplan. Detta för att underlätta städningen samt för den allmänna trivseln.

Bostadsrättshavare och hyresgäst åligger:

 • Att vara aktsam om och vårda föreningens egendom.
 • Att om skada av sådan art uppstår att dess avhjälpande icke kan uppskjutas omedelbart underrätta styrelsen därom.
 • Att tillse att skada inom disponerat utrymme icke uppkommer å vattenledning eller värmeelement genom fönster, källargluggar, källardörrar och dylikt står öppna vintertid.
 • Att ställa sig till efterrättelse av styrelsen meddelade bestämmelser angående ohyreskontroll samt, när ohyra upptäcks, omedelbart anmäla detta till styrelsen.
 • Att vid utövande av musik eller användande av musikanläggning eller TV-apparat i lägenhet mellan kl. 23.00 - 06.00 tillse att andra ej störs därvid.
 • Att iaktta sparsamhet med såväl varmt som kallt vatten.
 • Att undvika störande vattentappning eller bad mellan kl. 23.00 - 06.00.
 • Att inte kasta fimpar och dylikt från balkongen.
 • Att i övrigt undvika allt som kan störa kringboende.
 • Att inom föreningsområdet inordna sig under lokal hälsovårdsordning i Danderyds kommun gällande kattor och hundar.
 • Att i övrigt följa noga gällande för fastigheten och dess uteområden förekommande ordningsföreskrifter.

Det är vidare icke tillåtet:

 • Att uppsätta parabolantenner på balkonger eller husets fasader.
 • Att lämna entréer, källare, garage och vind olåsta.
 • Att utlämna portkoden till obehöriga.
 • Att piska mattor, rengöra kläder, torka tvätt m.m. på andra än anvisade platser
 • Att utan styrelsens tillstånd uppsätta anslag eller skyltar i fastigheten eller på dess ytterväggar.
 • Att utan styrelsens tillstånd uppsätta markiser eller utomhusantenner.
 • Att ställa cyklar, barnvagnar, kälkar och dylikt i entré eller lägenhetsplan.
 • Att använda öppen eld eller röka tobak i allmänna utrymmen i källare eller på vindar
 • Att trimma eller starta mopeder i cykelstallet.
 • Att ställa cyklar, mopeder och skotrar mot husfasaderna eller i barnvagnsrummen.