2018
Informationmöte inför start i port 20 kommer under november.

2018
Brf Timmerhuggaren hade tillsammans med SARAB och ÅF kallat boende som berörs i Etapp 1, Port 22, till ett informationsmöte den 8 mars kl. 17:30 om förestående stambyte och badrumsrenovering som startar den 23 april
info klicka här


2018.
Information om stambytet av Sarab som gavs på mötet 26/2-2018
info klicka här

Extra föreningsstämma och information om stambyte ägde rum 2018-02-26


Kallelse med bilagor till extra föreningsstämma delades ut i medlemmarnas brevlådor.
Information om stambyte gavs av Sarab Entreprenad AB samt ÅF - Infrastructure AB

PDF   Kallelse extra föreningsstämma

PDF   Stadgar Timmerhuggaren förslag

PDF   Ändring i lagen om ekonomiska föreningar


PDF Protokoll extra föreningsstämma