Garage

Kontakta Göran Sundeman för garageplats Telnr: 070/536 13 07
goran.sundeman@telia.com


För information om garagenycklar se fliken för medlemmar under styrelsens ansvarsfördelning.


För gäster finns parkering. Vi tillämpar p-skiva och 2 timmarsparkering vardagar  07:00- 18:00.
Övrig tid fri parkering.

Om behov finns för längre parkering kan tillstånd utfärdas av styrelsen.