Garage/Gästparkering

Garage
Kontakta Göran Sundeman för garageplats Telnr: 070/536 13 07
goran.sundeman@telia.com


För information om garagenycklar se fliken för medlemmar under styrelsens ansvarsfördelning.

Information om kameraövervakning i garaget PDF


För besök och gäster finns parkering.
Vardagar 09:00- 16:00 erfordras särskilt P-tillstånd.
Övrig tid fri parkering.

P-tillstånd får man genom att kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på anslagstavlorna i portarna och under ”KONTAKT ” på föreningens hemsida.
Ett tillfälligt tillstånd gäller max 28 dygn och är bundet till bilens registreringsskylt.