Rättigheter och skyldigheter

Det finns två regelverk för bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter:

Bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Lagen reglerar själva ansvarsfördelningen så att föreningen i princip ansvarar för yttre underhåll och medlemmen för underhåll av den egna lägenheten. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att hålla lägenheten i gott skick och att anmäla väsentliga förändringar till styrelsen. Väsentliga förändringar kan handla om att riva väggar, bygga om våtutrymmen och kök eller andra omfattande förändringar som kan påverka t.ex. brandsäkerheten eller energiförbrukningen i huset. Man måste komma ihåg att föreningen äger huset, även om bostadsrätten innebär en stark nyttjanderätt.

Den som bryter mot stadgarna kan bli ersättningsskyldig och den som orsakar skador eller negativa konsekvenser för huset kan ställas till ansvar. Därför är det av största vikt att man anlitar seriösa hantverkare för arbeten man ej kan utföra själv. Det som uttryckligen är förbjudet i lag är att själv utföra elinstallationer. För VVS-installationer och våtrumsrenoveringar kräver de flesta försäkringsbolag att arbetet är fackmannamässigt utfört, för att försäkringen skall gälla. Vid tveksamheter vänd er till styrelsen, som även kan ge tips på seriösa entreprenörer.

Enligt föreningens stadgar föreligger skyldighet att ha en Brf-tilläggsförsäkring till hemförsäkringen.