Motioner till årsstämman finns ilagt i årsredovisningen.

2021-06-07

De motioner som kommer att behandlas på årsstämman finns i det utskick med kallelsen och årsredovisningen och som delats ut i brevlådorna.