Start 8/6 med renovering av lekplatsen.

2021-06-07

Nu startar renovering av lekplatsen. I första etappen sätter vi upp en ny gungställning och sandlåda.
Alla gamla lekredskap tas bort.