Årsstämman 2021 flyttad till 14/6 kl.19.00

2021-03-26

Årstämman äger rum Måndagen 14/6 kl 19:00

Styrelsen har beslutat att flytta årsstämman till:
Måndagen 14/6 kl 19.00. Plats: P2 Kök. (f.d. Restaurang Chaplin)
Detta pga. corona-pandemin och risk för smittspridning.
Separat kallelse till årsstämman kommer.