Fullmakt till årsstämman 2020.Den person som fullmakten ges till röstar enligt sin övertygelse. Se därför till att ge fullmakten till en person som företräder din ståndpunkt!

2020-05-30

Fullmakt har delats ut i medlemmarnas brevlåda.
Den person som fullmakten ges till röstar enligt sin övertygelse.
Se därför till att ge fullmakten till en person som företräder din ståndpunkt!

Varje medlem har en röst på föreningsstämma. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst.

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.

Styrelsen har, oaktat vad som anges i föreningens stadgar och med stöd i ny tillfällig lagstiftning, beslutat att medlem kan företrädas av valfritt ombud och att ombud kan företräda obegränsat antal medlemmar.

Detta beslut gäller för föreningsstämma som genomförs under perioden 2020-04-15 tom 2020-12-31.