Ordinarie årsstämma kommer att hållas 15/6 kl. 19.00

2020-05-30

Styrelsen har vid dagens möte beslutat att ordinarie stämma ska hållas måndagen den 15 juni kl 19.00
Plats: Restaurang P2 KÖK f.d Chaplin, Vendevägen 85A

Med anledning av Corona pandemin har riksdagen beslutat om ett antal tillfälliga lagändringar som ska underlätta för deltagande på föreningsstämmor(SFS 2020:198).
Styrelsen har beslutat att de medlemmar som ej har för avsikt att fysiskt närvara kan lämna fullmakt till annan. I den bifogade nya fullmakten framgår att ombud kan tack vare ny tillfällig lagstiftning representera fler än en medlem.

Alla tidigare utdelade handlingar gäller.
1. Kallelsen med dagordning
2. Årsredovisningen 2019
3. Valberedningens förslag för 2020
4. Två motioner från Antero Hast inklusive styrelsens svar

P g a Corona blir det inget fika denna gång utan det kommer att finnas mineralvatten för de som vill ha. Däremot ber vi er att senast fredagen den 12 juni anmäla om ni tänker komma, eftersom vi behöver se till att det kommer finnas avstånd vid placering av stolar.
Styrelsen rekommenderar att endast en medlem per familj deltager.
Det viktiga för föreningen är att bostadsrättshavarna är representerade vid stämman antingen fysiskt eller via lämnad fullmakt.