Byte av radiatorventiler framflyttat.

2020-04-27

Arbetet med att byta radiatorventiler är beställt men framflyttat pga. Corona. När det avtar med virusspridning kommer bytet att ske. Information kommer när vi vet mer om läget.