Ny fiberdragning i hallen under v 43-44

2018-10-20

Med anledning av pågående fiberarbete i fastigheten kommer ny fiberledning dras till fiberskåpet.

Till boende på Mörbyleden 20

Med anledning av pågående fiberarbete i fastigheten, behöver entreprenören
Optocare AB tillgång/access till er lägenhet för arbeten i hallen.
Arbetet beräknas ta ca 2 timmar och pågå under vecka 43-44, Optocare AB behöver tillträde vid flera tillfällen under veckan.
Eftersom arbetet kommer att pågå löpande i hela fastigheten kan entreprenören inte ange exakt tidpunkt för när just er lägenhet kommer att beröras och när de behöver tillträde.
För att entreprenören skall kunna utföra arbetet, behöver ni ta ställning till vilket av följande alternativ som passar er.

Alt. 1. Vara hemma och kunna släppa in entreprenören på en föreslagen dag. Ange en eller flera dagar där ni är hemma mellan kl. 08:00 - 16:00.

Alt. 2. Lämna över nyckel till Hans Welander eller Antero Hast som sköter nyckelutlämning till entreprenören.
Svar på denna förfrågan lämnas till Hans Welander port 20, 9 vån senast fredag 19:oktober.
Vänliga hälsningar
Brf. Timmerhuggaren Optocare AB
Antero Hans Björn Anders Edvisson

( ) Alt. 1. Är hemma dessa tider.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
( ) Alt. 2. Lämnar nycklar.