Byte av radiatorventiler 14-18/5 samt 17-24/5.

2018-05-12

Byte av radiotorventiler
Meddelande har delats ut i alla brevlådor.

Information till medlemmar och lokalhyresgäster avseende radiatorventiler på elementen

Under maj 2018, port 20 måndag 14:e - 18:e och port 22 torsdag 17:e - 24:e samt luftning alla måndag 28:e.
R.T. Driftservice AB byter ventiler på våra element (radiatorventiler) hos boende och lokalhyresgäster.
Arbetet genomförs i etapper, först bytet på elementen. Sedan sker uppluftning och täthetskontroll. Det är viktigt att entreprenören har tillträde till er lägenhet och lokaler under alla de aviserade dagarna. Röj undan runt elementen ca 1 meter så att entreprenörer kommer åt att arbeta. Det är också bra att själv kontrollera att ventilerna håller tätt och inte läcker annars rapportera om det.
De extra kostnader, om entreprenören inte erhåller tillträde vid denna avisering, kommer att debiteras respektive lägenhetsinnehavare av föreningen.
De boende som EJ kan vara hemma MÅSTE lämna nyckel till lägenheten. Nyckeln märks med namn, lägenhets- och port nummer samt våning och lämnas till styrelsen.
Efter avslutat arbete återlämnas samtliga nycklar till respektive lägenhet.

Hans Welander 08-753 23 44, 070-279 31 84
Björn Mellfors 073-567 85 87
Antero Hast 070-279 31 94
Vänliga hälsningar
Styrelsen R.T. Driftservice AB