Brf Timmerhuggarens besöksparkering har ändrade parkeringsregler.

2018-03-12

Särskilt parkeringstillstånd erfordras
Vardagar 09.00 -16.00
Övrig tid fri parkering för besökare till Mörbyleden 20-22.

Detta innebär att alla måste ha giltigt tillstånd som de får genom att kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på anslagstavlorna i portarna och föreningens hemsida.
Ett tillfälligt tillstånd gäller max 28 dygn och är bundet till bilens registreringsskylt.
Får du ett oplanerat besök och denne råkar få böter under tiden ett tillstånd utfärdas så lämna boten omedelbart till Björn Mellfors eller någon annan i styrelsen.