Danderyds kommun tackar för matavfall. Resultat 2017

2018-02-24

Brf Timmerhuggaren har 2017 haft 34% matavfall av vår totala mängd sopor.
Tack alla i föreningen som deltagit till resultatet.!