Information om stambyte samt extra föreningsstämma 26/2 2018

2018-02-04

Välkommen till information om stambyte+extra föreningsstämma 26/2 2018
kl. 18.00-19.00 information om stambyte
kl. 19:00 extra föreningsstämma

Plats: Resturang Chaplin
Kallelse med bilagor till extra föreningsstämma har delats ut i medlemmarnas brevlådor. Finns även på medlemssidan digitalt.
Information om stambyte gives av Sarab Entreprenad AB samt ÅF - Infrastructure AB

2018-02-11
Information till medlemmar och lokalhyresgäster om stambyte och våtrumsrenovering.

Upphandlingen av stambytesprojektet är avslutat. Styrelsen har tillsammans med ÅF efter gediget arbete med utvärdering av flera anbudsgivare tecknat avtal med Sarab Entreprenad AB, ett företag som specialiserat sig på stambyten och våtrumsrenoveringar med kvarboende och som har visat stor kunskap och flexibilitet i frågor som är viktiga för föreningen.
Projekterings- och planeringsfasen är igång, varje lägenhets gås igenom och byggarbetena planeras starta i Mörbyleden 22 under april 2018.
Informationsmöten för medlemmar och lokalhyresgäster kommer att hållas kontinuerligt och kallelse skickas separat innan byggarbetena påbörjas i respektive port. Ett visningsrum byggs i hobbyrummet i källaren port 22 med tillval som kakel, klinker, dusch, badkar, tvättställ osv.
Föreningsmedlemmar kallas till informationsmöte måndagen den 26 februari 2018 tid 18:00 och plats restaurang Chaplin. Då kommer Sarabs representanter att presentera sig själva samt företaget. Även ÅF-Infrastructure AB kommer att medverka och det finns möjligheter till en trevlig frågestund.
Efter frågestunden fortsätter mötet med extrastämma och nödvändig röstning angående föreningens stadgeändringar.


Vänliga hälsningar
Brf Timmerhuggaren
Styrelsen