Kontakta oss

Ordförande

Lars-Gunnar Wallin
0705-71 78 21
wallinlarsgunnar@gmail.com

Sekreterare

Ingrid Blomstergren
073-720 56 34
ingrid.blomstergren@hotmail.se

Kassör, vice ordförande

Göran Sundeman 
070-536 13 07
goran.sundeman@telia.com

Suppleanter

Fastighet
Hans Welander
073-6852962
087532344@telia.com

Kerstin Rolling Alden
tel: 070/600 32 63
kerstin.alden@telia.com