Fastighetsservice

Styrelsen svarar i huvudsak för den ekonomiska och den tekniska förvaltningen. Det innebär att vi tecknat avtal med ett stort antal entreprenörer och företag om inre städning, el och VVS-arbeten o.s.v.

Om det uppstår något fel i lägenheten som ni behöver hjälp med skall alltid skriftlig felanmälan göras och läggas i brevlådan utanför tvättstugan. Detta är förstahandsalternativet om ärendet inte är akut. Felanmälningsblanketter finns på tvättstugans anslagstavla. Ni kommer som regel att inom två dagar få besked om när felet kommer att åtgärdas och vilken som skall svara för kostnaden, föreningen eller bostadrättshavaren. 
Brf-innehavare har ansvar för att själv åtgärda läckande kranar och stopp i avloppet. Föreningen svarar inte för dessa kostnader.

Vid akutfall kontakta styrelsen.

Vill man ha direktkontakt med någon i styrelsen är det bara ringa, skicka e-post eller lämna ett meddelande som kan läggas i någon av brevlådorna i våra entréer.
Kontakta någon av följande: Hans Welander, Björn Mellfors, Anders Olofsson

Blanketten för felanmälan hittas även under menyn Timmerhuggaren och Blanketter.