Bastu

Vi har en härlig bastu med ett skönt vilorum med bl.a. några motionsredskap och där kan man också kontrollera sin vikt. Bastun är tillgänglig för samtliga medlemmar och ni kommer in till bastun med er portnyckel. Bokning görs på en anslagstavla utanför bastun och vi rekommenderar att ni bokar som regel max. två pass.

Det finns ett anslag i bastun på hur man sätter igång värmeaggregatet och det finns också anslag om vad som inte är tillåtet i bastun.

Glöm inte att lämna bastun utan att stänga densamma och städa efter er. Om det finns någon som vill bada bastu efter er så låt då bastun stå på.

Vad som är viktigt är att inte lägga något brännbart på värmeaggregatet.