Avfallshantering & Källsortering


Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköts av kommunens upphandlade entreprenör Suez. Det kommungemensamt ägda avfallsbolaget SÖRAB tar sedan hand om avfallet och ser till att det återvinns eller återbrukas.

Här kan du läsa mer på kommunens hemsida.
https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/

Se sorteringsguiden och tider för mobila återvinningscentralen

Sophantering/Källsortering BRF Timmerhuggaren

Sopsortering utanför fastigheten i olika kärl
• Hushållsavfall (obs knyt påsen)
• Metallförpackningar (tömda, torra och rengjorda)
• Plastförpackningar (rengjorda och torra /obs förpackningar)
• Pappersförpackningar rengjorda och torra ihopvikta utan vågigt mellanskikt
• Matavfall - Bruna sopkärl Tillslut påsen väl, Ej plastpåsar
• Tidningsinsamlingen

Stora containern
Inte: farligt avfall, elektronik, förpackningar, tidningar, hushållssopor, matavfall, byggavfall, glödlampor

Sopbehållare i garaget
· Glas
· Ljuskällor
· Batterier
· Småelektronik
·
Vad lämnar jag själv på miljöstationen ex. Hagbytippen i Täby
· Vitvaror ex kylskåp och spisar
· Grovsopor som ej kan lämnas i containern.
· Byggavfall
· Farligt avfall: Målarfärg, spillolja, kemikalier, och bekämpningsmedel som är farliga för människors hälsa och miljö.

OBS Vid renovering av lägenhet är det brf-innehavaren som ombesörjer sophantering. Föreningen har ingen plats för sopor på allmänna ytor inne eller ute. I containern kan inte byggavfall läggas.